Entry-header image

Όροι & προϋποθέσεις Instagram Διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Η Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιοριμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΙΣΑΝΑ ΜΕΠΕ» (καλούμενη εφεξής η «διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, στην οδό Παπανούτσου 12, Ν. Ηράκλειο 14122, διοργανώνει διαγωνισμό (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Η Διοργανώτρια έχει δημιουργήσει επίσημο λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυό Instagram. Ως εκ τούτου, ο διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα, την οποία ο κάθε συμμετέχων μπορεί να βρει στην παρακάτω διεύθυνση Amaris.mykonianresidence  

• Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. ως και την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της διοργανώτριας.

• Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

• Για τη συμμετοχή, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος-υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, ο χρήστης θα μπορεί να συμμετάσχει με τον παρακάτω τρόπο:

Στον Instagram λογαριασμό του Amaris.mykonianresidence , θα αναρτηθεί giveaway post στο οποίο ο χρήστης θα πρέπει (α) να έχει κάνει follow το Amaris.mykonianresidence και (β) να κάνει comment στο συγκεκριμένο post κάνοντας tag 2 χρήστες (γ) αυτοί οι δύο χρήστες πρέπει να ακολουθήσουν τον λογαριασμό Amaris.mykonianresidence για να ολοκληρωθεί η κλήρωση του χρήστη.

• Δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

• Το δώρο του διαγωνισμού είναι δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ένα μονόκλινο διαμέρισμα του καταλύματος Amaris Mykonian Residence (4A Seaside Complex με Private Pool) με άφιξη την Παρασκευή 14/05/2021 και αναχώρηση την Κυριακή 16/05/2021  για έναν (1) νικητή. Ο νικητής έχει δικαίωμα να φέρει μέχρι έναν (1) φιλοξενούμενο μόνο. Ο νικητής θα ανακηρυχθεί μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων σε τυχαία ημερομηνία μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2021. Η ώρα και η ημέρα που θα ανακηρυχθεί ο νικητής, θα επιλεγούν μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων στα οποία η διοργανώτρια δεν δύναται να επέμβει ή/και να επηρεάσει.

  • Το δώρο του διαγωνισμού αποτελεί μόνο την διήμερη διανυκτέρευση του νικητή (και ενός φιλοξενούμενου) με άφιξη την Παρασκευή 14/05/2021 και αναχώρηση την Κυριακή 16/05/2021.
  • Το δώρο δεν καλύπτει ταξιδιωτικά έξοδα άφιξης και αναχώρησης από και προς την Μύκονο.
  • Το δώρο δεν καλύπτει μεταφορές στο νησί, πρωινό, άλλα γεύματα και οποιαδήποτε κόστη διαμονής.
  • Το δώρο καλύπτει μόνο την διήμερη (2) διανυκτέρευση στο μονόκλινο διαμέρισμα του καταλύματος.
  • Το δώρο του διαγωνισμού ισχύει μόνο για τις ημερομηνίες με άφιξη 14/05/2021 και αναχώρηση 16/05/2021 και δεν μπορεί να μεταφερθεί για άλλες ημερομηνίες.
  • Το check-in θα γίνει στις 15:00 το μεσημέρι στις 14/05/2021 και το check-out στις 11:00 πρωί στις 16/05/2021.
  • Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει από τη διοργανώτρια μέσω Instagram με προσωπικό μήνυμα (Direct Message). Αν κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την κλήρωση, η διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, η διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου.
  • Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. H διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο, εκτός της παράδοσης στο νικητή. Περαιτέρω, η διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.
  • Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π.
  • Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τη διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την εταιρεία διοργανώτρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του διαγωνισμού.

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get 25% off on your April or May stay!